Tekstvak: Tekstvak: TORTRICIDAE
EPINOTIA TEDELLA

EPINOTIA TEDELLA

(Clerck,1759)

Sparrenoogbladroller

覧覧覧覧覧覧覧覧蘭覧

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: zeer zeldzaam ( < 1% van de 1412 UTM hokken in Belgi)

Vliegperiode: maa曜uni

Epinotia tetraquetrana

EPINOTIA TETRAQUETRANA

(Haworth,1811)

Vierkantoogbladroller

覧覧覧覧覧覧覧覧

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: zeer zeldzaam ( < 1% van de 1412 UTM hokken in Belgi)

Gypsonoma sociana

GYPSONOMA SOCIANA

(Haworth, 1811)

Witsnuitpopulierenbladroller

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Deze vlinder lijkt heel sterk op gypsonoma dealbana maar heeft een witte snuit.

Lengte: 7mm

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: zeldzaam

Vliegperiode: mei曜uli

Tekstvak: ▲- Epinotia tedella
▐ - Epinotia tetraquetrana
▐ - Gypsonoma sociana
▼- Gypsonoma dealbana

LEPIDOPTERA

TORTRICOIDEA

Tekstvak: Mol, 4.7.2013

GYPSONOMA DEALBANA

(Frlich, 1828)

Loofboombladroller

Subfam: Olethreutinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧蘭覧

Lengte: 7mm

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: matig voorkomend

Vliegperiode: mei預ug

 

 

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

1. zwart gestippeld tot ong. 1/3 van lengte

2. zwarte vlek juist voorbij het midden van de vleugel in rossige achtergrond

3. rossige vleugelpunt

 

Tekstvak: Mol, 16.7.2012
Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

 

NACHTVLINDERS

Tekstvak: Mol, 2.5.2015