Tekstvak: Tekstvak: NOCTUIDAE

PERIGRAPHA MUNDA   / ANORTHEA MUNDA

(Denis & Schiffermόller,1775)

Dubbelstipvoorjaarsuil

Subfam: Noctuinae

——————————————————————————————————————

Op de golflijn liggen enkele vlekken waarvan de 2 middenste meestal het best zichtbaar zijn.

De antennen van het mannetje zijn  geveerd.

 

 

 

 

 

 

 

Lengte : 21-23mm ; Rups: 15mm (mei)

Waardplant: zomereik,...

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht—komt op smeer.

Status: algemeen

 

= Orthosia munda / Anorthoa munda

E: Twin-spotted Quaker

perigrapha munda
rups perigrapha munda

LEPIDOPTERA

NOCTUOIDEA

Tekstvak: ▲- Perigrapha munda
▐ - Plusia festucae
▐ - Polypogon plumigeralis
▼- Paracolax tristalis
Tekstvak: Foto: C. Van Steenwinkel

PLUSIA FESTUCAE

(Linnaeus, 1758)

Goudvenstertje

Subfam: Plusiinae

———————————————————

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: matig voorkomend

 

E: Gold Spot

Tekstvak: Foto: M. Batsleer

POLYPOGON  PLUMIGERALIS

(Hόbner, 1825)

Gepluimde snuituil

———————————————————————————————

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: matig voorkomend, enkel in West-Belgie

 

Polypogon plumigeralis  <-> zanclognata lunalis

Deze 2 soorten lijken sterk op elkaar. Een duidelijk onderscheid biedt de bovenste golflijn.

Bij polyp. plumig. is de bovenste golflijn in het wortelveld gegolfd ; bij zancl. luna. is deze golflijn recht en maakt een stompe hoek richting kop.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       polypogon plumigeralis                               zanclognata lunalis

Tekstvak: France, Provence, aug 2012

PARACOLAX  TRISTALIS

(Fabricius, 1794)

Gele snuituil

Subfam: Herminiinae

—————————————————————

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Verspreiding in Europa

Komt op licht

Status: zeer zeldzaam

 

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

               IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

                 IN BELGIE

 

          NACHTVLINDERS

Tekstvak: Mol, 7.4.2013

     HOME

 

JA

JA

FE

FE 

MA

MA 

AP

AP

ME

ME

JN

JN

JL

JL

AU

AU

SE

SE

OK

OK

NO

NO

DE

DE

VLIEGPERIODE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         RUPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA

JA

FE

FE 

MA

MA 

AP

AP

ME

ME

JN

JN

JL

JL

AU

AU

SE

SE

OK

OK

NO

NO

DE

DE

VLIEGPERIODE