Tekstvak:

LACANOBIA OLERACEA

(Linnaeus,1758)

Groente-uil

Subfam: Noctuinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: algemeen

Vliegperiode: apr熔kt

Tekstvak: NOCTUIDAE

LUPERINA TESTACEA

(Denis & Schiffermller,1775)

Gewone grasuil

Subfam: Noctuinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Lengte: 19-21mm

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: algemeen

Vliegperiode: juli耀ept

 

E: Flounced rustic

Lacanobia w-latinum

LACANOBIA W-LATINUM

(Hufnagel,1766)

Brede w-uil

Subfam: Noctuinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: zeldzaam

Vliegperiode: mei曜uni

 

覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Links:

- www.lepinet.fr

Groente-uilgewone grasuilluperina testaceaTekstvak: ▲- Lacanobia oleracea
▐ - Lacanobia w-latinum
▐ - Luperina testacea
▼- Lacanobia suasa
Tekstvak: Foto: J.de Gooijer

LEPIDOPTERA

NOCTUOIDEA

LACANOBIA SUASA

(Denis & Schiffermller, 1775)

Variabele w-uil

覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: matig voorkomend

Tekstvak: Foto: D. De Groote
Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

 

NACHTVLINDERS