Tekstvak: Tekstvak: NOCTUIDAE

ORTHOSIA CRUDA

(Denis & Schiffermόller,1775)

Kleine voorjaarsuil

Subfam: Noctuinae

———————————————————————————————————

Deze vlinder overwintert als pop.

Lengte: 15mm ;Rups: 10mm (apr);  Pop : lengte: 12mm

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht—komt op smeer

Status: algemeen

 

——————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het voorjaar van 2012 was een uitstekend seizoen voor deze nachtvlinder.

Maart 2012 had in vergelijk met de vorige 2 jaren een temperatuur-maandgemiddelde dat meer dan 2°C hoger lag.

———————————————————————————————————

Waardplant : zomereik, Amer. vogelkers,…

Deze soort kan in de wintermaanden (nov./dec.) in kleine aantallen waargenomen worden.

 

E: Small Quaker

ORTHOSIA POPULETI

(Fabricius,1775)

Populierenvoorjaarsuil

Subfam: Noctuinae

—————————————————————

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: zeldzaam

 

E: Lead-coloured Drab

Tekstvak: ▲- Orthosia cruda
▐ - Orthosia populeti
▐ - Moma alpium
▼- Mormo maura
Tekstvak: Retie, Prinsenpark, 29.5.2010
Tekstvak: Mol, 1.7.2010

MOMA ALPIUM

(Osbeck, 1778)

Gevlekte groenuil

Subfam: Acronictinae

———————————————————

Lengte: 19-21mm

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht.

Status: zeldzaam

 

E: Scarce Merveille du Jour

 

Tekstvak: France, Pyreneλn, 13.7.2010

LEPIDOPTERA

NOCTUOIDEA

Tekstvak: Dessel, 3.6.2013
Tekstvak: Mol, 20.8.2014

MORMO MAURA

(Linnaeus, 1758)

Zwart weeskind

Subfam: Noctuinae

————————————————————–—

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op smeer

Status: matig voorkomend (< 2014) / algemeen (2014 )

 

E: Old Lady

 

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

               IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

                 IN BELGIE

 

          NACHTVLINDERS

Tekstvak: Foto : W.Mertens
Tekstvak: Geel, Dekshoevevijver, 21.5.2013

     HOME

Tekstvak: Linnaeus, 1758
Tekstvak: Reet, 25.9.2016

 

JA

JA

FE

FE 

MA

MA 

AP

AP

ME

ME

JN

JN

JL

JL

AU

AU

SE

SE

OK

OK

NO

NO

DE

DE

Vliegperiode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     RUPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA

JA

FE

FE 

MA

MA 

AP

AP

ME

ME

JN

JN

JL

JL

AU

AU

SE

SE

OK

OK

NO

NO

DE

DE

Vliegperiode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA

JA

FE

FE 

MA

MA 

AP

AP

ME

ME

JN

JN

JL

JL

AU

AU

SE

SE

OK

OK

NO

NO

DE

DE

Vliegperiode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA

JA

FE

FE 

MA

MA 

AP

AP

ME

ME

JN

JN

JL

JL

AU

AU

SE

SE

OK

OK

NO

NO

DE

DE

Vliegperiode