Tekstvak:

COLOCASIA CORYLI

(Linnaeus,1758)

Hazelaaruil

Subfam : Pantheinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Deze vlinder vliegt in 2 generaties. De rups verpopt tussen een met spinsel samengevouwd blad.

Overwintert als pop.

Lengte: 17mm ; Rups: 19-24mm (okt)

Waardplant: zomereik, hazelaar,...

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht.

Status: algemeen

 

E: Nut-tree Tussock

 

Klik hier voor meer foto痴

Tekstvak: NOCTUIDAE
HazelaarsuilTekstvak: Foto : Gilbert Loos
Ceramica pisi

CERAMICA PISI

(Linnaeus,1758)

Erwtenuil

Subfam: Noctuinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: zeer zeldzaam

 

= Melanchra pisi

E: Broom Moth

CHORTODES EXTREMA

PHOTEDES EXTREMA

(Hbner,1809)

Vale duinrietboorder

Subfam: Noctuinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: zeer zeldzaam

 

E: Concolorous

Tekstvak: De Panne, 20.6.09
chortodes extremaTekstvak: ▲- Ceramica psi
▐ - Colocasia coryli
▐ - Chortodes extrema
▼- Chortodes pygmina
Tekstvak: Mol, 16.8.2010

CHORTODES PYGMINA

(Haworth,1809)

Zeggeboorder

覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Lengte: 11mm

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: zeldzaam

 

E: Small Wainscot

Tekstvak: Foto : John Bouwmans

LEPIDOPTERA

NOCTUOIDEA

Tekstvak: Foto: L.Jansen
Tekstvak: Retie, Prinsenpark, 11.10.2012
Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

 

NACHTVLINDERS

 

JA

JA

FE

FE

MA

MA

AP

AP

ME

ME

JN

JN

JL

JL

AU

AU

SE

SE

OK

OK

NO

NO

DE

DE

VLIEGPERIODE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POP