Tekstvak:

AGROTIS SEGETUM

(Denis & Schiffermόller,1775)

Gewone velduil

————————————————————————

De dwarslijn is dubbel. De uilvlekken kunnen licht of donker gevuld zijn. De antennen zijn bij de mannetjes (foto) half geveerd. Deze soort heeft een bredere voorvleugel ivm agrotis clavis

Lengte: 20mm

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht– komt op smeer

Status: algemeen

Vliegperiode: apr—okt

 

E: Turnip moth

Tekstvak: NOCTUIDAE
agrotis segetumantennen

AGROTIS VESTIGIALIS

(Hufnagel,1766)

Bonte worteluil

Subfam: Noctuinae

————————————————————–—

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status:  zeldzaam

Vliegperiode: juli—sept

Tekstvak: De Panne, Esplanade, 16.8.2009
agrotis vestigialisTekstvak: ▲- Agrotis segetum
▐ - Agrotis vestigialis
▼- Allophyes oxyacanthae
Tekstvak: Mol, 16.8.2010

LEPIDOPTERA

NOCTUOIDEA

ALLOPHYES OXYACANTHAE

(Linnaeus, 1758)

Meidoornuil

————————————————————

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: zeldzaam

Vliegperiode: sept—nov

Tekstvak: Foto: M.Herremans 
Tekstvak: Foto: J.Verhoef
Tekstvak:           NACHTVLINDERS

               IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

                 IN BELGIE

 

          NACHTVLINDERS

Tekstvak: De Panne, Esplanade, 6.8.2013

     HOME