Tekstvak:

ACRONICTA RUMICIS

(Linnaeus,1758)

Zuringuil

Subfam: Acronictinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

De rups spint enkele bladeren samen om in te verpoppen of verpopt in hoek van takje. Het popstadium duurt ong. 3 weken voor de 2ー generatie of is overwinterend.

Waardplant : ridderzuring, braam, witte abeel, gewone ossetong,.

Lengte : 21-23mm ; rups: 25mm (sep)

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht楊omt op smeer

Status: algemeen

 

E: Knot grass

 

 

Klik hier voor meer foto痴

Acronicta rumicisTekstvak: NOCTUIDAE
ZuringuilRupsPOP

LEPIDOPTERA

NOCTUOIDEA

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

 

NACHTVLINDERS

 

JA

JA

FE

FE

MA

MA

AP

AP

ME

ME

JN

JN

JL

JL

AU

AU

SE

SE

OK

OK

NO

NO

DE

DE

Vliegperiode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUPS