Tekstvak: Tekstvak: TORTRICIDAE
Ptycholoma lecheana

PTYCHOLOMA LECHEANA

(Linnaeus,1758)

Koraalbladroller

Subfam: Tortricinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧沫

Waardplant : berk,..

Lengte: 9mm

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: matig voorkomend ( < 5% van de 1412 UTM hokken in Belgi)

 

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

De rups vouwt een deel van een blad om, maakt een wit spinsel en verpopt daarin.

SYNDEMIS MUSCULANA

(Hbner,1799)

Struikbladroller

Subfam: Tortricinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧蘭覧

Waardplant: vossestaart alopecurus,.

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: matig voorkomend

Vliegperiode: apr曜uni

 

 

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧蘭

De voorvleugels zijn zilvergrijs, grijsbruin gekleurd met zwarte spikkels. Een brede bruine band vertrekt ongeveer halfweg de voorvleugel. Op de voorrand ligt tussen deze band en het vleugelpunt een donkere vlek.

Pandemis cerasana

PANDEMIS CERASANA

(Hbner,1786)

Kersenbladroller

Subfam: Torticinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Lengte: 11mm

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: algemeen

Komt op licht

Vliegperiode: mei耀ept

Pandemis cerasanapandemis cerasanaTekstvak: ▲- Ptycholoma lecheana
▐ - Syndemis musculana
▐ - Pandemis cerasana
▼- Pandemis heparana

LEPIDOPTERA

TORTRICOIDEA

Tekstvak: Kasterlee, Tikkebroeken, 25.5.2012
Tekstvak: Mol, 4.7.2013

PANDEMIS HEPARANA

(Denis & Schiffermller, 1775)

Leverkleurige bladroller

Subfam: Tortricinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧沫

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: algemeen ( > 5% van de 1412 UTM hokken in Belgi)

Vliegperiode: mei耀ept

 

 

E: Dark Fruit-tree Tortrix

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

 

NACHTVLINDERS

Tekstvak: Mol, 18.5.2012
Tekstvak: Mol, 2.5.2013
Tekstvak: Kasterlee, Tikkebroeken, 6.6.2013   lengte pop : 10mm
Tekstvak: Keiem, 14.6.2015
Tekstvak: Ronse, 11.5.2018