Tekstvak:

CALOPTILIA ROBUSTELLA

(J臘kh, 1972)

Eikensteltmot

Subfam: Gracillarinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: zeldzaam

Vliegperiode: apr耀ept

Tekstvak: ▲- Caloptilia robustella
▐ - Parornix devoniella
▐ - Caloptilia populetorum
▼- Euspilapteryx auroguttella
Tekstvak: GRACILLARIIDAE
Tekstvak: Mol, 20.8.2010
Tekstvak: Mol, 23.10.2010

PARORNIX DEVONIELLA

(Stainton, 1850)

Gewone zebramot

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

De rups voedt zich en groeit in een blaasmijn op een blad. Volgroeid gaat ze verpoppen tussen een omgeslagen bladrand.

De rups heeft 4 zwarte vlekken op het pronotum en de frass liggen in een lange worst.

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

 

 

LEPIDOPTERA

GRACILLARIOIDEA

Tekstvak: Foto: L.Jansen

CALOPTILIA POPULETORUM

(Zeller, 1839)

Witteberkensteltmot

Subfam: Gracillarinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status : zeer zeldzaam

 

Tekstvak: Foto: C.Van Steenwinkel

EUSPILAPTERYX AUROGUTTELLA

(Stephens, 1835)

Hertshooisteltmot

覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: zeer zeldzaam

Vliegperiode: apr耀ept

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

 

NACHTVLINDERS

Tekstvak: Mol, 8.5.2014