Tekstvak: Tekstvak: TORTRICIDAE
dichrorampha simpliciana

DICHRORAMPHA SIMPLICIANA

(Haworth,1811)

Bleke vlekwortelmot

覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: zeer zeldzaam ( < 1% van de 1412 UTM hokken in Belgi)

TORTRIX VIRIDANA

(Linnaeus,1758)

Groene eikenbladroller

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Kenm : De rups slaat een lob om van een eikeblad, verstevigt dit met draden en verpopt daarin.

De achtervleugels zijn donker grijsgroen.

Lengte : 11mm

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: matig voorkomend

Vliegperiode: mei曜uli

LOZOTAENIODES FORMOSANA

(Geyer,1830)

Stipjesbladroller

Subfam: Tortricinae

覧覧覧覧覧覧覧覧覧沫

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: matig voorkomend

Vliegperiode: mei熔kt

Tekstvak: Mol, De Maat, 30.5.09
tortrix viridana

TORTRICOIDEA

LEPIDOPTERA

Tekstvak: ▲- Dichrorampha simpliciana
▐ - Tortrix viridana
▐ - Lozotaeniodes formosana
▼- Choristoneura hebenstreitella
Tekstvak: Mol, 16.6.2011

CHORISTONEURA HEBENSTREITELLA

(Mller, 1764)

Reuzenbladroller

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧沫

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: zeldzaam ( < 2% van de 1412 UTM hokken in Belgi)

Vliegperiode: mei曜uli

Tekstvak: Mol, Den Diel, 1.6.2012
Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

Tekstvak:           NACHTVLINDERS

IN BELGIE

 

NACHTVLINDERS

Tekstvak: Mol, 20.6.2013
Tekstvak: Linnaeus, 1758
Tekstvak: Mol, 14.5.2011